123 ngày nữa đến Tết Nhâm dần 01/02/2022

1

Âm lịch: 25/8

(Nhâm ngọ)
Ngày

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Sự kiện chính

1:Ngày Người Cao niên Quốc tế (International Day for Older Persons)


Sự kiện trong nước (1 tháng 10)
# TênTham Khảo
1 tháng 10 hiện không có dữ liệu.

Sự kiện quốc tế (1 tháng 10)
# TênTham Khảo
1 1:Ngày Người Cao niên Quốc tế (International Day for Older Persons) -

Sự kiện sắp tới:
 • 1) 4 - 10:Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week)
  4/10
 • 2) 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher's Day)
  5/10
 • 3) 7 :Ngày Môi trường sống Thế giới viết tắt là WHD
  7/10
 • 4) 9: Ngày Bưu điện Thế giới (World Post Day)
  9/10
 • 5) Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (International Day for Natural Disaster Reduction)
  13/10
 • 6) 16: Ngày Lương thực Thế giới (World Food Day)
  16/10
 • 7) 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Proverty)
  17/10
 • 8) 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (VietNam Women's Day)
  20/10
 • 9) 24: Ngày Liên hợp Quốc (United Nations Day) và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (World Development Information Day)
  24/10
Sự kiện sắp tới:
 • 1. 4 - 10:Tuần lễ Không gian Thế giới (World Space Week) 4/10
 • 2. 5: Ngày Nhà giáo Thế giới (World Teacher's Day) 5/10
 • 3. 7 :Ngày Môi trường sống Thế giới viết tắt là WHD 7/10
 • 4. 9: Ngày Bưu điện Thế giới (World Post Day) 9/10
 • 5. Thứ tư thứ nhì: Ngày Hạn chế Thiên tai Thế giới (International Day for Natural Disaster Reduction) 13/10
 • 6. 16: Ngày Lương thực Thế giới (World Food Day) 16/10
 • 7. 17: Ngày Quốc tế xóa nghèo (International Day for the Eradication of Proverty) 17/10
 • 8. 20: Ngày Phụ Nữ Việt Nam (VietNam Women's Day) 20/10
 • 9. 24: Ngày Liên hợp Quốc (United Nations Day) và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (World Development Information Day) 24/10