123 ngày nữa đến Tết Nhâm dần 01/02/2022

1

Âm lịch: 25/8

(Nhâm ngọ)
Ngày

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Còn mấy nữa?

123 ngày chứ mấy!

Dương lịch: 1/2/2022, Nhâm dầnCòn mấy ngày nữa đến ...

# Tên Thời gianCòn
91 { "countDate": 150, "normalDate": "1 tháng 3", "isNextYear": true } Vào mọi chủ nhật trong tháng 3, các cuộc thi trượt tuyết băng đồng Vasaloppet diễn ra ở Thụy Điển để tỏ lòng tôn kính chuyến trượt tuyết của hoàng đế Gustav Vasa vào năm 1520. tháng 3

150 Ngày
(Năm sau 2022)
92 { "countDate": 150, "normalDate": "1 tháng 3", "isNextYear": true } Tháng 3 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần lễ với tháng 11 vào bất kỳ năm nào và với tháng 2 vào những năm thường. tháng 3

150 Ngày
(Năm sau 2022)
93 { "countDate": 152, "normalDate": "3 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 3 tháng 3 là Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3 tháng 3

152 Ngày
(Năm sau 2022)
94 { "countDate": 157, "normalDate": "8 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ. 8 tháng 3

157 Ngày
(Năm sau 2022)
95 { "countDate": 160, "normalDate": "11 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 11 tháng 3 là Tưởng niệm động đất, sóng thần ở Nhật Bản năm 2011. 11 tháng 3

160 Ngày
(Năm sau 2022)
96 { "countDate": 164, "normalDate": "15 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 15 tháng 3 là ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 15 tháng 3

164 Ngày
(Năm sau 2022)
97 { "countDate": 166, "normalDate": "17 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 17 tháng 3 là Lễ Thánh Patrick, một trong những ngày lễ chung ở Ireland. Theo Lịch Ireland, tháng này gọi là Márta và tháng này là tháng ở giữa mùa xuân. 17 tháng 3

166 Ngày
(Năm sau 2022)
98 { "countDate": 169, "normalDate": "20 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 20 tháng 3

169 Ngày
(Năm sau 2022)
99 { "countDate": 170, "normalDate": "21 tháng 3", "isNextYear": true } Ngày 21 tháng 3: Xuân phân. 21 tháng 3

170 Ngày
(Năm sau 2022)
100 { "countDate": 171, "normalDate": "22 tháng 3", "isNextYear": true } Lễ Phục Sinh là một chủ nhật từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. 22 tháng 3

171 Ngày
(Năm sau 2022)