0%

20

Âm lịch: 9/1

(Kỷ Hợi)
Ngày

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2021

Còn mấy nữa?

346 ngày chứ mấy!

Dương lịch: 1/2/2022, Nhâm dầnCòn mấy ngày nữa đến ...

# Tên Thời gianCòn
11 { "countDate": 9, "normalDate": "1 tháng 3", "isNextYear": false } Vào mọi chủ nhật trong tháng 3, các cuộc thi trượt tuyết băng đồng Vasaloppet diễn ra ở Thụy Điển để tỏ lòng tôn kính chuyến trượt tuyết của hoàng đế Gustav Vasa vào năm 1520. tháng 3

9 Ngày
12 { "countDate": 9, "normalDate": "1 tháng 3", "isNextYear": false } Tháng 3 bắt đầu vào cùng ngày trong tuần lễ với tháng 11 vào bất kỳ năm nào và với tháng 2 vào những năm thường. tháng 3

9 Ngày
13 { "countDate": 11, "normalDate": "3 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 3 tháng 3 là Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3 tháng 3

11 Ngày
14 { "countDate": 16, "normalDate": "8 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 8 tháng 3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ. 8 tháng 3

16 Ngày
15 { "countDate": 19, "normalDate": "11 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 11 tháng 3 là Tưởng niệm động đất, sóng thần ở Nhật Bản năm 2011. 11 tháng 3

19 Ngày
16 { "countDate": 23, "normalDate": "15 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 15 tháng 3 là ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. 15 tháng 3

23 Ngày
17 { "countDate": 25, "normalDate": "17 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 17 tháng 3 là Lễ Thánh Patrick, một trong những ngày lễ chung ở Ireland. Theo Lịch Ireland, tháng này gọi là Márta và tháng này là tháng ở giữa mùa xuân. 17 tháng 3

25 Ngày
18 { "countDate": 28, "normalDate": "20 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 20 tháng 3

28 Ngày
19 { "countDate": 29, "normalDate": "21 tháng 3", "isNextYear": false } Ngày 21 tháng 3: Xuân phân. 21 tháng 3

29 Ngày
20 { "countDate": 30, "normalDate": "22 tháng 3", "isNextYear": false } Lễ Phục Sinh là một chủ nhật từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4. 22 tháng 3

30 Ngày