0%

Tháng hai

February

20

Âm lịch: 9/1

(Kỷ Hợi)
Ngày

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2021

Tàn tích Memphis

Memphis vốn là thủ đô của Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Phế tích của thủ đô Memphis ngày nay nằm cách thủ đô Cairo 19 km về phía Nam, bên bờ Tây của sông Nile. Thành phố này được thành lập bởi vua Menes, với hơn 30.000 dân, đây vốn là khu định cư lớn nhất thế giới trong thời kỳ đó.


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 2 2021
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thìn●</p>" }

1

20


Canh thìn●

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân tỵ●</p>" }

2

21


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>" }

3

22


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mùi●</p>" }

4

23


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thân</p>" }

5

24


Giáp thân

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất dậu●</p>" }

6

25


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính tuất●</p>" }

7

26


Bính tuất●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh Hợi●</p>" }

8

27


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>" }

9

28


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>" }

10

29


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>" }

11

30


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mão●</p>" }

12

1/1


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">2/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>" }

13

2/1


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">3/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>" }

14

3/1


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp ngọ●</p>" }

15

4


Giáp ngọ●

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>" }

16

5


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>" }

17

6


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh dậu●</p>" }

18

7


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tuất</p>" }

19

8


Mậu tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ Hợi●</p>" }

20

9


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh tý●</p>" }

21

10


Canh tý●

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân sửu●</p>" }

22

11


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>" }

23

12


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mão●</p>" }

24

13


Quý mão●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thìn</p>" }

25

14


Giáp thìn

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>" }

26

15/1


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính ngọ●</p>" }

27

16


Bính ngọ●

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mùi●</p>" }

28

17


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>" }

1

18


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ dậu●</p>" }

2

19


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tuất</p>" }

3

20


Canh tuất

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân Hợi●</p>" }

4

21


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm tý●</p>" }

5

22


Nhâm tý●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý sửu●</p>" }

6

23


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>" }

7

24


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất mão●</p>" }

8

25


Ất mão●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>" }

9

26


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh tỵ●</p>" }

10

27


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Mậu ngọ●</p>" }

11

28


Mậu ngọ●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>" }

12

29


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>" }

13

1/2


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>" }

14

2


Tân dậu●