123 ngày nữa đến Tết Nhâm dần 01/02/2022

Tháng mười

October

1

Âm lịch: 25/8

(Nhâm ngọ)
Ngày

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Tàn tích Memphis

Memphis vốn là thủ đô của Ai Cập cách đây khoảng 3000 năm trước Công nguyên. Phế tích của thủ đô Memphis ngày nay nằm cách thủ đô Cairo 19 km về phía Nam, bên bờ Tây của sông Nile. Thành phố này được thành lập bởi vua Menes, với hơn 30.000 dân, đây vốn là khu định cư lớn nhất thế giới trong thời kỳ đó.


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 10 2021
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu dần●</p>", "event": "" }

27

21


Mậu dần●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mão●</p>", "event": "" }

28

22


Kỷ mão●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh thìn</p>", "event": "" }

29

23


Canh thìn

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân tỵ●</p>", "event": "" }

30

24


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>", "event": "" }

1

25


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý mùi●</p>", "event": "" }

2

26


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp thân●</p>", "event": "" }

3

27


Giáp thân●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất dậu●</p>", "event": "" }

4

28


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "" }

5

29


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh Hợi●</p>", "event": "" }

6

1/9


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>", "event": "" }

7

2


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

8

3


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>", "event": "" }

9

4


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Tân mão</p>", "event": "" }

10

5


Tân mão

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm thìn●</p>", "event": "" }

11

6


Nhâm thìn●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

12

7


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp ngọ</p>", "event": "" }

13

8


Giáp ngọ

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

14

9


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>", "event": "" }

15

10


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

16

11


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Mậu tuất●</p>", "event": "" }

17

12


Mậu tuất●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ Hợi●</p>", "event": "" }

18

13


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tý</p>", "event": "" }

19

14


Canh tý

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân sửu●</p>", "event": "" }

20

15/9


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>", "event": "" }

21

16


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Quý mão</p>", "event": "" }

22

17


Quý mão

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Giáp thìn●</p>", "event": "" }

23

18


Giáp thìn●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>", "event": "" }

24

19


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính ngọ</p>", "event": "" }

25

20


Bính ngọ

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh mùi●</p>", "event": "" }

26

21


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>", "event": "" }

27

22


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ dậu●</p>", "event": "" }

28

23


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh tuất●</p>", "event": "" }

29

24


Canh tuất●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân Hợi●</p>", "event": "" }

30

25


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tý</p>", "event": "" }

31

26


Nhâm tý

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý sửu●</p>", "event": "" }

1

27


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>", "event": "" }

2

28


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Ất mão</p>", "event": "" }

3

29


Ất mão

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính thìn●</p>", "event": "" }

4

30


Bính thìn●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

5

1/10


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu ngọ●</p>", "event": "" }

6

2


Mậu ngọ●

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

7

3


Kỷ mùi●